Verplaatsing speelvoorziening aan de Klepel.

Door de bouw van woningen van het project “Heldenhof”, moet de hier aanwezige speelvoorziening verplaatst worden.

Het initiatief van een buurtbewoonster, de gemeente en de EOP om een andere locatie in de nabijheid te vinden, stuitte op bezwaren bij een aantal omwonenden.

Daarom is besloten de speelvoorziening te verplaatsen naar de speeltuin in het Rensenpark.

Het bestuur van EOP Het Centrum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.