Nieuws

Verplaatsing speelvoorziening aan de Klepel.

Door de bouw van woningen van het project “Heldenhof”, moet de hier aanwezige speelvoorziening verplaatst worden.

Het initiatief van een buurtbewoonster, de gemeente en de EOP om een andere locatie in de nabijheid te vinden, stuitte op bezwaren bij een aantal omwonenden.

Daarom is besloten de speelvoorziening te verplaatsen naar de speeltuin in het Rensenpark.

Het bestuur van EOP Het Centrum.

Sponsoring “Nachtwacht van Emmen”.

In de bestuursvergadering van 14 maart 2019 heeft het bestuur besloten om als sponsor van de maand op te treden voor het project “De Nachtwacht in Emmen”. Hiermee  is een bedrag van € 800,- gemoeid dat ten laste komt van het budget 2018-2019.

Als blijk van waardering wordt er een bord van EOP Het Centrum geplaatst op een groot reklame-bord in het Savannegebouw in het Rensenpark.