Home

Welkom bij Erkend Overleg Partner Het Centrum

Nieuws

Verplaatsing Speeltuin aan de Klepel.

Binnenkort wordt begonnen met de bouw van woningen van het project “Heldenhof”. Helaas heeft dit gevolgen voor de speeltuin in deze buurt. Het initiatief van een buurtbewoonster, de gemeente en de EOP om een andere locatie in de nabijheid te vinden, stuit op bezwaren bij een aantal omwonenden. Daarom is besloten de speelvoorzieningen te verplaatsen . . .

Sponsoring “Nachtwacht van Emmen”.

In de bestuursvergadering van 14 maart 2019 heeft het bestuur besloten om als sponsor van de maand op te treden voor het project “De Nachtwacht in Emmen”. Hiermee  is een bedrag van € 800,- gemoeid dat ten laste komt van het budget 2018-2019. Als blijk van waardering wordt er een bord van EOP Het Centrum . . .

Agenda

Bestuursvergadering 16 oktober 2019.

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op woensdag 16 oktober 2019 in de Cocon.

Bestuursvergadering.

De volgende bestuursvergadering is op 4 september 2019.

Bestuursvergadering.

De volgende bestuursvergadering is op 17 april in Cocon om 14.30 uur.