Home

Enquete

Aanpakken voetgangeroversteek Boslaan?
 
 
Welkom bij EOP 't Centrum
Bomen bezuinigen nooit PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag 22 november 2010 20:15

Het begrip "bezuinigen" is typisch iets wat door de mens is bedacht. De natuur heeft geen last van bezuinigen. De natuur kent alleen maar groei. Bomen en struiken worden ieder jaar groter en produceren ieder jaar meer blad (wat kan de ekonomie daar van leren?).
Dus dat de gemeente moet bezuinigen en dat doet door geen bladbakken te plaatsen, daar heeft de natuur geen boodschap aan.
Maar wij mensen zitten er wel mee. De (na)jaarlijks terugkerende vraag: "waar moet ik met mijn bladtroep heen", vraagt om een heldere, structurele oplossing. In de herfstmaanden iedere week de groencontainer langs de weg zetten en laten legen ipv twee-wekelijks, is misschien een mogelijkheid. De gemeente zou moeten uitrekenen of dat goedkoper is dan bladbakken plaatsen en leeghalen en weer weghalen.
Maar ondertussen zitten we dit najaar wel met een probleem. Onduidelijke, of helemaal geen communicatie van de gemeente naar de burger over het ontbreken van de bladbak. Vage antwoorden wanneer je het Meldpunt belt en uiteindelijk de mededeling: "gooit u het maar in het gemeenteperk of langs de straat". Dat verdient letterlijk geen schoonheidsprijs.
Zo frustreert de gemeente in een klap al het werk dat buurt- en wijkverenigingen en EOP's doen om de eigen woonomgeving schoon en leefbaarder te houden.

DSC00269
DSC00269

 

Laatst aangepast op maandag 22 november 2010 20:22
 
Jeu de boulesbaan bij Hema PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag 22 november 2010 20:32

Met de bouw van steeds meer appartementencomplexen in het centrum neemt ook het aantal vitale senioren in het centrumgebied toe.

Nadat bij het nieuwe seniorencomplex in Emmermeer twee jeu de boulesbanen waren aangelegd, bleek de toestroom van uit het centrum afkomstige balspelers zou groot te zijn, dat de senioren uit Emmermeer bijna niet meer aan baan kwamen.

Daarom heeft het EOP samen met de gemeente gezocht naar een plek in het centrum waar een jeu de boulesbaan zou kunnen worden aangelegd, die openstaat voor iedere sportieve senior, junior en wat daar tussen zit, om een balletje te gooien. De jeu de boulesbaan zal binnenkort worden aangelegd op het tweede, lage grasveld, naast de Hema. Het eerste, hoge grasveld, met muurtjes, waar veel mensen even zitten uit te blazen bij het kunstwerk "de gescheurde cirkel", blijft hang/zitplek voor jong en oud.

Het EOP hoopt daarmee het centrum nog gezelliger te maken en een ontmoetingsplek te creeren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, al dan niet op fiets en/of  rollator, en waar op sportieve manier ook nog eens de krachten en behendigheid gemeten kunnen worden. Het EOP voorspelt dat vaardige senioren met gemak hun superioriteit in het balspel zullen aantonen op de jongeren.

Er is nog overleg met de gemeente over het plaatsen van een paar extra bankjes.

Laatst aangepast op maandag 22 november 2010 20:50
 
Opknappen Julianastraat PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag 22 november 2010 20:11

Het EOP Het Centrum is al tijden bezig om de slechte staat van de Julianastraat te verbeteren. Er is een mini-schouw gehouden met medewerkers van de gemeente waren allen het er over eens, dat de situatie onhoudbaar is en dat er op korte termijn iets moet gebeuren aan het wegdek aan de opritten en aan de onbewoonbaar, maar gekraakte woning op de hoek van de Molenstraat.

Het resultaat van het overleg is dat een aannemer de zaak heeft bekeken en een prijs voor herstel heeft bepaald. De gemeente is hiermee akkoord gegaan en de firma Fuhler gaat binnenkort aan de slag om de Julianastraat te asfalteren. De aannemer zal zelf de omwonenden informeren.Het afbreken van de bouwval hoek Molenstraat zal in overleg met de eigenaar ook spoedig te hand worden genomen. Het EOP heeft de hoop dat na lang gedram er nu iets wordt opgelost. Wij houden de vinger aan de pols.

Bewoners in het werkgebied van de EOP Het centrum kunnen, indien er klachten zijn, altijd bij het bestuur terecht voor hun klachten. Deze kunnen dan in het overleg worden meegenomen. Ook kan men terecht bij het Meldpunt Openbaar Gebied tel 140591.

 

 

 
Jaarlijks EOP-overleg met B( W ontbrak) PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag 22 november 2010 20:14

Het jaarlijks overleg tussen EOP Het Centrum en B&W, op woensdag 13 oktober,  werd dit jaar ernstig overschaduwd door de financiele problemen bij het dierenpark. Om die reden was (de nieuwe EOP-wethouder) wethouder Kuper dit keer afwezig. "Hij is degene die de problemen moet oplossen. Ik praat er alleen maar over" zo verontschuldigde  burgemeester Bijl zijn afwezigheid. Het EOP maakt met de wethouder een afspraak om elkaar in het begin van het nieuwe jaar voor een kennismakingsgesprek uit te nodigen.

Uiteraard viel er tijdens het gesprek met burgemeester Bijl er niet aan te ontkomen, dat ook de dierentuin onderwerp van gesprek was.
De heer Bijl gaf duidelijk tekst en uitleg, waarom de verhuizing van dierentuin moet doorgaan; eigenlijk onontkoombaar is. De gebouwen en installaties in de oude dierentuin zouden volgens de huidige ARBO-richtlijnen totaal niet meer voldoen en moeten worden vernieuwd. De renovatie van de hele dierentuin zou jaren gaan duren; een deel van de dieren zou elders te logeren ondergebracht moeten worden; de inkomsten zouden jarenlang (langer nog dan tijdens de overgangsfase naar de nieuwe lokatie) ernstig teruglopen. De daarmee gepaard gaande onkosten zouden weliswaar enkele tientallen miljoenen minder zijn, dan de aanpak van het nieuwe project, maar geeft de dierentuin uiteindelijk onvoldoende mogelijkheden om zich te richten op expansie en creatieve vernieuwing en dus meer bezoekers in de nabije toekomst. De vele tientallen miljoenen die in de renovatie gestoken moeten worden zijn dan eigenlijk min of meer weggegooid geld.

Bovendien geeft de grote geintegreerde aanpak van de verhuizing van de dierentuin, de verbetering van Emmen Centrum (verdieping van de Hondsrugweg, bouw van parkeergarages, verdere aanpak van de verkeersstromen), en de bouw van het nieuwe theater als een groot project recht op meer en andere subsidies, dan wanneer al die zaken als onafhankelijke deelprojecten zouden worden aangepakt. maar dat de financiering nog niet helemaal rond is, gaf de burgemeester wel toe. Maar hij voegde er aan toe  geen slapeloze nachten te hebben

Het EOP bracht zelf als gespreksonderwerpen de overlast/veiligheid in het centrum en de in toenemende mate stagnerende verkeersdoorstroming in.

Centrum-wijkagent Eric Posthumus  vertelde dat hij, en zijn collega's van de politie, een goed beeld hebben van de (groepen) hangjongeren, die door overmatig gebruik van alcohol en drugs, na sluiting van de horeca in de weekenden voor veel overlast zorgen. De politie weet waar de jongeren vandaan komen en wie het zijn en spreekt hen voortdurend op hun gedrag aan.
Het vreemde is, dat de overlast niet permanent is, zo zei hij, maar bij vlagen periodiek terugkomt, waarna het weer een tijdje beter gaat. Soms komt de politie mankracht te kort. Naar een oplossing wordt gezocht door de mogelijke inzet van particuliere beveiligers.
Burgemeester Bijl liet weten niet tegen het gebruik van camera's te zijn bij het registreren en opsporen van overlast veroorzakende jongeren. Ook is hij bereid om zo nodig gebiedsverboden op te leggen aan jongeren die keer op keer voor overlast zorgen

Het toenemend autogebruik en daardoor de toename van opstoppingen en filevorming in en direct rond het centrum is onderwerp van voortdurende studie. "Er wordt al tien, vijftien jaar gepraat over de grote oplossing van de verkeersdoorstroming, maar die grote oplossing is niet in een keer te realiseren. Bovendien zijn de inzichten van de verkeersdeskundigen voortdurend aan verandering onderhevig", zo zei burgemeester Bijl. Er ligt al een hele tijd een rapport van het adviesbureau Haskoning op de bureaus van het gemeentehuis, waar het College nog een uitspraak over moet doen. Maar inmiddels is men al weer bezig het rapport aan te passen en daar nieuwe elementen aan toe te voegen, die weer nader onderzoek vragen. Kleine ingrepen, zoals het aanpakken van sluipverkeer, verkeersbelemmerende maatregelen in woongebieden, snelheidsbeperkingen, e.d. blijven lapmiddelen. Een alles omvattende oplossing voor alle verkeersproblemen is voorlopig nog niet in zicht.

Laatst aangepast op vrijdag 03 december 2010 16:34
 
Kunstwerk "OPENGESLAGEN BOEK" herplaatst PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag 22 november 2010 20:07

Het kunstwerk het opengeslagen boek staat officieel sinds vrijdagmiddag 19 november weer op zijn vertrouwde plaats aan de Hondsrugweg ter hoogte van de Openbare Bibliotheek. Op een bij het kunstwerk geplaatst paaltje zit een bordje dat de geschiedenis van het kunstwerk beschrijft. Door dat bordje te plaatsen heeft Wethouder Jumelet het opengeslagen boek officieel weer teruggegeven aan de Emmense gemeenschap.

De twee kleurrijke houten pilaren, die bijna haaks op elkaar staan werden in 1988 door de Emmense kunstenaar Wessel Dijkstra gemaakt, ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van de bibliotheek. Dijkstra vond dat zijn kunstwerk van hout moest zijn, omdat hout de grondstof is voor papier, en boeken nog steeds van papier worden gemaakt, en hij zo de verbinding wilde leggen met de bibliotheek.
Het nadeel van hout is, dat het nogal onderhevig is aan weersinvloeden wanneer het langdurig buiten staat. En dus begon na zo'n jaar of vijftien de verf te verbleken en af te bladderen, het hout barsten te vertonen en groeide er onkruid boven uit het boek.

Die verloedering was een doorn in het oog van het EOP, die besloot gelden ter beschikking te stellen voor de restauratie van het kunstwerk. In 2003 al werden door het EOP en de gemeente de eerste plannen besproken voor de aanpak van het herstel van het opengeslagen boek. Door allerlei omstandigheden liep die restauratie ernstige vertraging op.
Maar vorig jaar werd door de EOP de zaak nog weer eens krachtdadig aangepakt. Overleg met de gemeente resulteerde erin dat de Dienst Buitengebied het half vergane beeld ging weghalen en dat medewerkers van de dienst twee identieke houten pilaren zouden construeren, die door tekenaar/schilder Gerrit Saarloos precies zo beschilderd zou worden in dezelfde kleuren en patronen en met dezelfde verf als Wessel Dijkstra ruim twintig jaar eerder gedaan had. Er zou dus een replica gemaakt worden van het kunstwerk, omdat restauratie van het bestaande opengeslagen boek, vanwege de zeer slechte staat waarin het verkeerde, niet meer zinvol was.

De EOP heeft met gemeente en bibliotheek afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van het kunstwerk om te voorkomen dat het over 15 jaar opnieuw langzaam verbleekt en vergaat.

DSC00288
DSC00288
DSC00292

 

 
«StartVorige12VolgendeEinde»

Pagina 1 van 2
Copyright © 2017 EOP het Centrum. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is gratis open source software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.